از جهنم می ترسیدیم و بهشت لابه لای زندگیمان گم شد شاید بهشت,چیزی شبیه حرف زدن و خندیدن سکوت و نفس عمیق یک حس آرام یک لیوان قهوه و سیگاری شریکی است از جهنم می ترسیدیم و نفهمیدیم جهنم,نبودن همین بهشت است. #امین_منصوری
تو سختیا واسه خیلیا جنگیدم ، همونا تو سختیا نگفتن خرت به چند ... من قهرمان بودم واسشون مرد نردبونی ، دیدم لبخندارو قبل سرنگونیم ...
**…。 * アクセサリーを外して… * ゆっくり湯船に浸かり… じっくり今日の疲れを落とす… * ふぅ〜…幸せ時間♡ * 今日も1日お疲れさまでした。 * *…。
Trapped by myself #self_portrait
Extragram Login